RAS/SKREDSIKRING

FJELLSIKRING

BYGG OG ANLEGG

AST DRONE SUPPORT

 • Fanggjerde
 • Snæskjermer
 • Betongarbeid
 • Vegetasjonsrensk
 • Inspeksjon
 • Sprenging
 • Bolting
 • Stagforsterkninger
 • Fjellbånd
 • Steinsprangsnett
 • Isnett
 • Wirenett
 • Armering
 • Betong
 • Renovering
 • Rivningsarbeider
 • Inspeksjon
 • Foto og video
 • Kartlegging
 • ​3D-modellering

KABELBANE

AKTIV SKREDKONTROLL

 • Catex Montaz